Dne 19. června 2024 uspořádala Asociace inovativního farmaceutického průmyslo (AIFP) konferenci na téma Účinná prevence a moderní terapie zlepšují prognózu pacientů s rakovinou prostaty. Byli sme u toho. Představili jsme naši pacientskou organizaci, poukázali na to, že podle našeho názoru bude nutné upravit systém zdravotní péče tak, aby byl dostatek prostředků pro onkologicou léčbu. V rámci dotazů jsme se ptali na zavádění nejnovějších, v EU již schválených léčiv a léčebných postupů terapie rakoviny prostaty do praxe. AIFP zveřejnila na svých webových stránkách rozhovor s účastníkem konference, děkanem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesorem MUDr. Markem Babjukem, CSc., který i k tomuto tématu poskytuje stanovisko.

Rozhovor najdete na stránkách AIFP: https://aifp.cz/cs/navzdory-lepsi-diagnostice-se-20-procent-nadoru-ra/

Základní informace AIFP k této konferenci:

Účinná prevence a moderní terapie zlepšují prognózu pacientů s rakovinou prostaty

V Praze, dne 19. června 2024 – Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů. Za posledních dvacet let se její výskyt ztrojnásobil na aktuálních 80 tisíc pacientů v průměrném věku 73 let. Díky účinné prevenci a širším možnostem moderní léčby se výrazně prodlužuje délka života pacientů, a to i těch v posledním, tj. čtvrtém, stadiu nemoci, kdy se nádor rozšíří mimo prostatu do regionálních lymfatických uzlin, jiných částí těla nebo kostí. Pacientům čtvrtého stadia je k dispozici již více než sedm moderních léků, které přispívají také ke zkvalitnění života a snížení nutnosti pobytu v nemocnicích. Nová data přináší projekt AIFP Inovace pro život.

Dříve byla prognóza pacientů s rakovinou prostaty v České republice značně závislá na včasné diagnostice.Před zavedením moderních screeningových programů[1] bylo onemocnění diagnostikováno často až v pokročilém stadiu, což výrazně snižovalo šance na úplné vyléčení. Včasné odhalení karcinomu totiž umožňuje úspěšnou léčbu u téměř 100 % pacientů. Díky zavádění pravidelných preventivních vyšetření a zároveň pokrokům v léčbě se prognóza dnešních pacientů výrazně zlepšila.

I přes lepší diagnostiku však až 20 procent nádorů rakoviny prostaty stále zachycujeme až v pokročilém stádiu,“ říká děkan 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a profesor Marek Babjuk. Ročně je diagnostikováno téměř deset tisíc nově nemocných, většinou v raných stadiích nemoci. Počet nových pacientů s nejpokročilejším stadiem nemoci se pohybuje kolem tisíce, obdobný počet pacientů do čtvrtého stadia vstoupí díky progresi svého onemocnění nebo relapsům.

„Léčba se v posledních letech zásadně změnila. Tam, kde se onemocnění rozšíří mimo prostatu, musíme léčit celkově. Objevila se zde celá řada novinek a nových postupů, které de facto umožňují pacientům sice ne úplné vyléčení, ale dlouholeté přežití s tím, že kvalita jejich života je často velmi dobrá,“ vysvětluje profesor Babjuk. Nová léčba je šetrnější a individualizovaná.

Pacienti s nejpokročilejším stadiem nemoci bývají léčeni nejmodernějšími přípravky v tzv. komplexních onkologických centrech. „Hovoříme o tzv. centrové léčbě, která je dnes předpisována více než 2 500 pacientů. K dispozici jim je již více než 7 moderních léků, které významně přispěly k nárůstu pětiletého přežití pacientů,“ říká David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Průměrný věk mužů při zahájení této léčby je 72 let, přičemž naprostá většina z se v centrech začíná léčit ve věku 60 let. Nejvíce pacientů se léčí v centrech v Praze, Jihomoravském a Plzeňském kraji. Komplexní onkologické centrum naopak zcela chybí v Kraji Středočeském a Karlovarském, odkud musejí pacienti za léčbou dojíždět.

Pacienti, kteří se v centrech léčí mají výrazně nižší riziko akutní hospitalizací s operacemi.Dochází také k prodlužování a zlepšování délky jejich života. Onkologie je nejlepší obor medicíny, protože pokrok můžete sledovat každý den. Rakovina prostaty není výjimka. Stále sice přicházejí pacienti pozdě, ale i tak se prodlužuje dožití s celkem dobrou kvalitou života,“ vysvětluje Michaela Tůmová z pacientské organizace STK Pro chlapy.

Náklady na centrovou léčbu s růstem počtu pacientů, kteří jí využívají, konstantě roste. V roce 2022 přesáhla 800 milionů korun. „Náklady na léčbu jednoho pacienta však v uplynulých letech postupně klesaly na aktuálních 313 tisíc korun. S centrovou léčbou také dochází ke snižování dalších nákladů na zdravotní péči vlivem snížených hospitalizací,“ vysvětluje David Kolář.

Celkově se centrovou léčbou, tj. léčbou těmi nejmodernějšími léky ve specializovaných centrech jako jsou ta onkologická, v ČR léčí přes 126 tisíc pacientů. Jedná se nejčastěji o pacienty, kteří trpí neurologickými, oftalmologickými nebo  právě onkologickými nemocemi. Pacienti mohou v současnosti využívat až 295 léčiv, jež pozitivně přispívají k prodloužení délky jejich života, zkracování hospitalizací i snižování čerpání sociálních dávek.

„Společně s rozvojem moderní medicíny a nastavením současného zdravotnického systému, jež naprostou většinu inovativních léků řadí právě mezi léky centrové,  lze předpokládat, že tento segment bude i nadále postupně růst. Řešení mohou přinést nové risk-sharingové platební modely nebo decentralizace vybraných léčivých přípravků mimo specializovaná centra,“ říká závěrem David Kolář. 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje 35 společností, které dokážou vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Více informací na www.aifp.cz.

Více než 27 tisíc zachráněných let života v pěti terapeutických oblastech, 5 miliard korun ušetřil stát v letech 2012 až 2017 díky nižší potřebě invalidních důchodů, sociálních dávek a kratších pobytů v nemocnici. Nejen to ukázaly výsledky unikátní studie úspěšného projektu Inovace pro život, který v roce 2019 analyzoval devět terapeutických oblastí. Studie potvrdila, že moderní inovativní léčiva jsou investicí, jež se státu dlouhodobě vyplatí. Projekt také ukázal, jak prospěšná je inovativní léčba pro pacienty a jak může zlepšit kvalitu života, ale i poukázal na ekonomický význam moderních léčiv. Inovativní farmaceutický průmysl přispěl k růstu českého HDP a podpořil zaměstnanost. Studie Inovace pro život II navazuje analýzou centrové léčby, roztroušené sklerózy, onkologických a dalších onemocnění. Jejich výstupy budou postupně zveřejňovány v roce 2024 a dále.


[1] Lepšímu screeningu by měl od letošního ledna pomoci Program časného záchytu karcinomu prostaty v ČR. V rámci něj oslovují praktičtí lékaři a urologové muže od 50 do 69 let, kterým bude vyšetřena hladina prostatického specifického antigenu (PSA) z běžného odběru krve.