Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Souhlasím s jejich ověřením a zpracováním Nadační fond Petra Koukala (dále jen Fond), a to až do odvolání tohoto souhlasu z mé strany v písemné formě. Souhlasím, aby Fond ve smyslu platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen Zákon):

  • zpracovával a uchovával jako správce moje osobní údaje uvedené v mnou vyplněném formuláři,
  • využíval moje osobní údaje za účelem určeným povahou mnou vyplněného formuláře a dále k zasílání informací,
  • dle své potřeby a výběru pověřil zpracováním mých osobních údajů zpracovatele, který k tomu prokazatelně splňuje předpoklady stanovené právem České republiky,
  • předával ve smyslu § 27 Zákona moje výše uvedené osobní údaje v případě potřeby do jiných států i mimo EU.

Beru na vědomí, že můžu požádat Fond o vysvětlení zpracování mých osobních údajů, požadovat jejich doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv písemně odvolat. Prohlašuji, že jsem byl ve smyslu ustanovení § 11 Zákona Fondem řádně informován o zpracování mých osobních údajů, mých právech jakožto subjektu údajů a o povinnostech správce a zpracovatele mých osobních údajů.