Nadační fond Petra Koukala

Nadační fond vznikl v roce 2014 s cílem zviditelnit problematiku „mužského zdraví“ jako společenského tématu, které se dotýká bezprostředně každého muže, ale i jejich blízkých a rodiny, a to s důrazem na závažná onemocnění mužů. Úsilí fondu se zaměřuje převážně na informování veřejnosti a na otevřenou diskusi o mužských nemocech s cílem připomenout, jak důležitá je pro muže zdravotní prevence.

Toto poselství se Nadační fond Petra Koukala snaží šířit prostřednictvím projektu STK pro chlapy a unikátní brožury s názvem Manuál pro údržbu chlapa. Ta přirovnává jednotlivá mužská onemocnění k poruchám na vozidlu, aby si muži uvědomili, že o své tělo by se měli starat stejně jako o své auto. Manuál pro údržbu chlapa je zdarma k dispozici na námi pořádaných přednáškách, sportovních či kulturních festivalech. Do budoucna plánujeme jeho distribuci i do lékařských zařízení, škol, sportovních oddílů, apod.

Věříme, že projekt STK pro chlapy inspiruje co nejvíce mužů, aby se včas vydali na preventivní prohlídku, která jim může zachránit život.

Více informací naleznete na:
www.stkprochlapy.cz

Manuál pro údržbu chlapa v on-line podobě najdete na:
www.stkprochlapy.cz/brozura/

Získané finanční prostředky z prodeje startovních čísel budou použity na tisk a distribuci Manuálu pro údržbu chlapa.

Podporou projektu STK PRO CHLAPY
běžíte za zdravější chlapský svět!

Děkujeme,

Petr Koukal a tým STK PRO CHLAPY

Kontakt:

Email: nfpk@stkprochlapy.cz